TUYỂN DỤNG

 • Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2014
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 21/04/2014

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 19/04/2013

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Vacancies - March 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 05/03/2013

  Vinahouse Space is a complex, including Museum – Craft Village – Rest Stop with architecture of three-region ancient houses. To adapt our demand for business, we need to recruit eligible candidates at following positions:

 • Vacancies - Jan 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 04/01/2013

  Vinahouse Corporation is a leading company specializes in building and assembling traditional wooden house. To adapt our demand for business, we need to recruit eligible candidates for following positions:

 • December 2012 recruitment announcement
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 18/12/2012

  Vinahouse Space is a complex, including Museum – Craft Village – Rest Stop with architecture of three-region ancient houses. To adapt our demand for business, we need to recruit eligible candidates at following positions:

1 2 3